Stručné dějiny Liběchova

 Tyto stránky pro nás připravil kronikář města Ing. Josef Janáček.