Na čem pracujeme

 DSC_9892 dokument Cink.jpgDosavadní postup prací spočíval především v nejnutnějších opravách a úklidu, to vše z vlastních prostředků nebo prací nadšenců-dobrovolníků. Od podzimu 2016 byly během stovek odpracovaných hodin ze mlýna odvezeny tuny odpadu – zejména suti, ale také domovního odpadu, který se v objektu za uplynulá desetiletí nahromadil. Opravena byla obvodová zeď (mezi areálem mlýna a zámeckou zahradou) provalená povodní ze srpna 2002 a začala sanace spodních pater mlýnice.

Souběžně se rozjelo pátrání po technické dokumentaci a dalších historických materiálech týkajících se Papouškova mlýna, a to ve státních archivech v České Lípě, Mělníku a v Praze i v knihovnách a u soukromých sběratelů. Liběchov a jeho okolí bohužel z hlediska archivních fondů doplácí na to, že ačkoli leží jen 40 kilometrů od Prahy, byl v roce 1938 spolu se Sudety připojen k Německé říši, takže po válce byly i některé prvorepublikové dokumenty zničeny coby „německé“. Do roku 1949 navíc Liběchov spadal pod zrušený okres Dubá a územní reforma znamenající jeho přeřazení pod Mělník vnesla do spisů rovněž určitý chaos. V archivech je přitom možné hledat nejen majetkové a společenské poměry bývalých mlynářů, ale i technické parametry a výkresy historického zařízení, pohnuté osudy mlýna za války a tak dále.

IMG_20170226_153935 michal malý.jpgNa konci roku 2017 byla opravena střecha jedné ze dvou hospodářských budov, samozřejmě v součinnosti s památkářským dozorem. Mlýnici čeká nákladná renovace fasády a oken a mezitím dál poběží postupná inventarizace, konzervace či opravy unikátní mlýnské techniky z dvacátých a třicátých let minulého století.

Kromě záchrany mlýna se však chystá hlavně jeho otevření veřejnosti – v přeneseném i doslovném významu. Tři patra mlýnice se přímo nabízejí jako výstavní prostory například pro moderní umění či fotografie, dvůr bude místem koncertů, dětských naučných her (kupříkladu „na archeology“) a setkávání. Postupně také připravujeme koncepci vlastivědného muzea Liběchovska, jež by rovněž mělo působit pod střechou pětipatrové budovy.

Tomu však ještě bude předcházet nejen fyzická příprava mlýnského areálu na uvítání prvních návštěvníků z řad veřejnosti, ale také mnoho administrativních kroků, které nám takový způsob činnosti umožní po právní stránce. I nezisková osvětová a veřejně prospěšná činnost vyžadují mnoho náležitostí.