Kdo jsme a co nás spojuje                                                     Dušan + Ába.jpg

Mlýn je v rukou soukromého majitele, který se při jeho obnově a chystaných aktivitách může vedle své rodiny spolehnout na řadu přátel a spolupracovníků. Mgr. et Mgr. Bc. Dušan Thurzo, PhD., vystudoval biologii, archeologii a ekologii a podílel se na řadě vědeckých projektů od Španělska přes Slovensko po Rakousko. V roce 2014 spolu se svou životní partnerkou, učitelkou francouzštiny a překladatelkou Mgr. Abigail Rejchrtovou Kozlíkovou koupili v Liběchově bývalou českou matiční školu, později evangelickou faru. Památkově chráněný majestátní dům vlastními silami a prostředky pod vedením pracovnic památkové péče opravili, a tzv. Husův dům tak opět patří k dominantám Liběchova. Koupě mlýna je proto jen pokračováním této snahy o zvelebení městečka, které má díky značnému množství stavebních skvostů velký potenciál stát se znovu magnetem pro turisty, milovníky umění i technických památek.

Kolem mlýna mezitím postupně vzniká širší skupina nadšenců, pro jejíž členy je fyzická práce na obnově památky nebo promýšlení a organizování všech náležitostí skvělým a užitečným způsobem odpočinku od vlastních každodenních starostí. V roce 2017 byl založen zapsaný spolek Umělecký mlýn Liběchov, jehož členové začali organizovat přednášky pro školní děti, po více než 50 letech zpřístupnili mlýn veřejnosti v rámci dne otevřených dveří a měli vlastní stánek na liběchovském svatohavelském posvícení. Znovuzrození mlýna tak pomáhají zejména Ing. Břetislav Tureček, novinář a vysokoškolský učitel, jeho žena, rovněž novinářka Eva, a manželé Ilona a Josef Bílkovi. Ing. Josef Janáček, jinak liběchovský kronikář, přispěl už tím, že napsal na naše webové stránky texty o historii města, ke společnému dílu však přispívá řada dalších lidí.

Dobře míněnými radami se přidávají i kamarádi a kolegové, kteří už mají své zkušenosti s obnovou zřícenin různého stáří, ať už se jedná o horskou roubenku, pivovar nebo státem zpustošené nádraží v Krušných horách. Velkou pomocí jsou novodobým obyvatelům Papouškova mlýna i nezištné služby přátel, kteří se zabývají například grafikou. Mlýn je navíc stále obývaný a rovněž jeho nájemníci obnovu areálu podporují přiložením ruky k dílu. Jak majitelé říkají: „Mlýn je papírově pouze náš, cítíme ale, že patří obyvatelům Liběchova i všem fanouškům vodních mlýnů!“